Duurzaamheid

VD Leegte Metaal is maatschappelijk nauw betrokken en brengt dit onder ander tot uiting in haar milieubeleid. Hiervoor heeft het bedrijf zich gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en maakt het jaarlijks een emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1. Tevens is VD Leegte Metaal gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3.

Zie onze pagina op de CO2 prestatieladder website: Link

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De CO2-Prestatieladder is ontwikkeld door ProRail en wordt sinds 2009 gebruikt. Aanvankelijk was dit voor aanbestedingen in de spoorsector. Al snel hebben andere aanbesteders, ook vanuit andere sectoren in het bedrijfsleven, de mogelijkheden van de ladder ingezien.