VDL Groep maakt voorspelde groei waar
Hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven.

VDL Groep maakt voorspelde groei waar

1 september 2023

De voor dit jaar voorspelde groei bij VDL Groep is in het eerste halfjaar van 2023 uitgekomen. Het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven ligt op koers om in 2023 een omzetgroei door te maken van 5 tot 10 procent. Het nettoresultaat is na de eerste zes maanden van het jaar gedaald, operationeel laat het nettoresultaat echter groei zien.  

Na de eerste zes maanden van 2023 bedraagt de gecombineerde omzet 3,2 miljard euro. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van de 2,6 miljard euro na het eerste halfjaar van 2022. Het nettoresultaat is na de eerste twee kwartalen van 2023 met 22 procent gedaald, van 54 miljoen euro vorig jaar naar 42 miljoen euro. Dat heeft vooral te maken met een voorziening voor de kosten van de eerste fase van het sociaal plan bij VDL Nedcar. Het operationele nettoresultaat is met 44 procent gestegen naar 78 miljoen euro. De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief de divisie Autoassemblage) blijft stabiel hoog: op 2.081 miljoen euro in week 34. Het aantal medewerkers is sinds begin dit jaar stabiel gebleven met 16.634 collega’s.

‘Turbulent eerste halfjaar’

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “We kijken terug op een turbulent eerste halfjaar waarbij veel in het teken heeft gestaan van het organiseren van krimp en groei tegelijkertijd. Beide vergen veel van onze organisatie. Wat betreft onze halfjaarcijfers: drie van onze vier divisies zijn in omzet gegroeid. In operationele zin laat ook het resultaat bijpassende groei zien. We verwachten dat de voorspelde groei voor dit jaar gaat uitkomen. Dat onze orderportefeuille stabiel op een hoog niveau blijft, is daarvoor een belangrijke indicator.”

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is van 1.087 miljoen euro medio vorig jaar gestegen naar 1.321 miljoen euro. Deze stijging van 22 procent is te verklaren doordat de VDL-bedrijven die actief zijn in deze divisie over de volle breedte zijn gegroeid. De inzet op hoogwaardige innovatie en langdurige, stabiele relaties met klanten en andere partners hebben ervoor gezorgd dat we, naast productie, steeds vaker in de gelegenheid worden gesteld om ook te ontwikkelen voor onze klanten. We hebben onze positie in onze groeimarkten verder versterkt. Belangrijk hiervoor zijn geweest: forse investeringen in equipment, het professionaliseren van processen, automatisering (in de vorm van robotisering en digitalisering) en het aannemen en trainen van medewerkers. De divisie Toeleveringen is winstgevend.

Autoassemblage

De omzet van VDL Nedcar staat na twee kwartalen op 1.262 miljoen euro. Dat is een stijging van 47 procent ten opzichte van de 856 miljoen euro van een jaar geleden. Deze omzetstijging is te verklaren doordat onze autofabriek in Born een jaar geleden als gevolg van mondiale ontwikkelingen geregeld geconfronteerd is geweest met materiaaltekorten (met name chips), met fors productieverlies tot gevolg.
Het afgelopen halfjaar zijn we door stakingen eveneens geconfronteerd met productieverlies. Het plan om de productieachterstand als gevolg hiervan in te halen ligt op koers, nadat een akkoord is bereikt over het verder verrijken van het in 2021 overeengekomen sociaal plan. Door de stakingen en de voorziening vanwege de kosten van de eerste fase van dat sociaal plan is VDL Nedcar over het eerste halfjaar verlieslatend.
Als gevolg van werkvermindering door volumedaling is eerder aangekondigd dat VDL Nedcar per 1 november zal overgaan op één ploegendienst. Daardoor zullen ongeveer 900 medewerkers en 900 uitzendkrachten boventallig worden. We spannen ons in om hen van werk naar werk te brengen. Naast de andere VDL-werkmaatschappijen denken meer dan 200 werkgevers mee over een mogelijke baan voor boventallige medewerkers. Binnenkort staat een eerste informatiebijeenkomst gepland met deze bedrijven. Daarna volgt een banenmarkt om fysieke contacten te leggen en kennismakingen te faciliteren.
Ondertussen maken we op onze locatie in Born een transitie door, van onafhankelijke autobouwer naar een brede partner in duurzame mobiliteit, met als doel meer toegevoegde waarde én daarmee een betere toekomstbestendigheid. De verbreding van activiteiten op de volgende drie gebieden: de assemblage van voertuigen voor verschillende opdrachtgevers, diverse duurzame mobiliteitsoplossingen in het Mobility Innovation Centre en het faciliteren van de groeistrategie van VDL-zusterbedrijven, krijgt steeds meer vorm.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 40 procent gedaald, van 251 miljoen euro een jaar geleden naar 153 miljoen euro. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn uitdagingen in toeleveringsketens waardoor leveringen van voertuigen moeizaam tot stand komen, omstandigheden waarmee de hele sector kampt. De divisie Bussen is verlieslatend. Inmiddels zien we steeds meer nieuwe generatie elektrische stadsbussen, VDL Citea’s, in het straatbeeld. De komende periode zal VDL Bus & Coach het nieuwe platform actief verder ontwikkelen, kijkend naar de impact op het milieu over de gehele levenscyclus van het product (Life Cycle Assessment). VDL kijkt ook naar de toekomst van touringcars. Het  platform van de derde generatie VDL Futura zal verder vorm worden gegeven.
VDL Bus & Coach zal aanwezig zijn op Busworld 2023, Europa’s grootste bus & coach-vakbeurs, volgende maand in Brussel. Met het thema ‘Experience tomorrow’s mobility, today’ zal VDL, op het gebied van duurzame mobiliteit, zijn strategie en rol van voorloper laten zien.

Eindproducten

De VDL-bedrijven die onderdeel zijn van de divisie Eindproducten hebben in het eerste halfjaar van 2023 gezamenlijk 437 miljoen euro omgezet, ten opzichte van 400 miljoen euro in dezelfde periode van 2022. Deze stijging van 9 procent kan worden verklaard doordat de bedrijven in deze divisie over de volle breedte goed zijn gepositioneerd. De divisie Eindproducten is winstgevend.

Vooruitzichten

Mede op basis van een stabiel hoge orderportefeuille is de verwachting dat de voorspelde omzetgroei van 5 tot 10 procent voor heel 2023 gerealiseerd gaat worden. Tegelijkertijd zijn er ook in het tweede halfjaar uitdagingen van formaat. Bijvoorbeeld de wijze waarop VDL Nedcar ingericht gaat worden om over te gaan op één ploegendienst en zorgdragen dat onze medewerkers in Born die boventallig worden goed terechtkomen.
Met de nieuwe elektrische stadsbus VDL Citea is een nieuwe standaard gezet. Daardoor wordt in de komende jaren een stijgende vraag uit de markt verwacht. Hoewel we vorderingen ervaren, blijft het onder controle krijgen van tijdige leveringen een uitdaging. Door deze omstandigheden bij VDL Nedcar en VDL Bus & Coach wordt een lager nettoresultaat verwacht voor het hele jaar dan in 2022 is gerealiseerd.

Terug